Do 2009 roku w Polsce takie określenia jak “Asatru”, “Forn Sidr” czy “Stara Wiara” znane były jedynie nielicznym. Popularyzacja pogaństwa, a szczególnie chęć odróżnienia dawnych religii przedchrześcijańskich od zjawiska New Age i neopogaństwa, spowodowało gwałtowny rozwój wirtualnych platform wymiany informacji, takich jak fora internetowe oraz grupy dyskusyjne poświęcone tej tematyce. Ich celem było przede wszystkim szerzenie rzetelnych informacji na temat starowierstwa germańskiego oraz tworzenie sieci kontaktów.

Coraz częściej dochodziło do spotkań i zlotów. Pierwszy ogólnodostępny blot odbył się 1 maja 2010 roku na Przełęczy Tąpadła. Tego samego roku podjęto decyzję o stworzeniu strony internetowej Asatru Polska, a następnie związanego z nią forum internetowego. Strona i forum istnieją do dzisiaj, choć część ich funkcji przejął portal społecznosciowy Facebook, na którym powstał profil Asatru Polska oraz grupa dyskusyjna.

Powstały też liczne także grupy lokalne (Asatru Katowice i Górny Śląsk, Asatru Małopolska + Śląsk, Asatru Lublin, Asatru Świętokrzyskie, Asatru Wielkopolska, Asatru Łódź, Asatru Pomorze, Asatru Zachodniopomorskie, Asatru Kujawsko-Pomorskie, Asatru Bieszczady, Wrocławskie Spotkania Asatryjskie oraz skierowana głownie do mlodych asatryjczyków – Ruszamy Północną Ścieżką). Sieć kontaktów stopniowo się poszerzała, obejmując zasięgiem cały kraj.

Pod nieoficjalną nazwą Asatru Polska rozpoczęto regularne organizowanie świąt dla coraz większego grona. Tradycją stały się kilkudniowe zloty z okazji takich jak Ostara, Herbstblot czy Vetrablot. Jednocześnie dynamicznie rozwijała się celebracja innych świąt (Jul, Thorablot, Friggblot, Midsommer itd.) na mniejszą skalę, przez grupy lokalne. Od co najmniej 2012 roku obrzędy te odbywają się w wielu miastach w całej Polsce.

Od samego początku formowania się naszej społeczności podkreślana była działaność informacyjna i edukacyjna. Zloty zwykle połączone są z warsztatami i wykładami.
W chwili obecnej liczba wyznawców Starowierstwa Germańskiego w Polsce znacznie przekroczyła wymagane 100 osób. We wszystkich częściach kraju rozwijają się społeczności lokalne, regularnie odprawiające obrzędy. Kwestia rejestracji związku wyznaniowego poruszana była wcześniej w środowisku wielokrotnie, teraz zaś możemy z całą pewnością stwierdzić, że jesteśmy na to gotowi.

Dzięki linkom po prawej stronie możesz dokładnie zapoznać się ze statutem związku oraz jego założeniami. Prowadzą one do podstron zawierających krótkie opisy podstawowych celów związku, historii, etymologii, etyki, świąt i obrzędów, panteonu, symboli religijnych itd.
Jeżeli chcesz dołączyć do grona założycieli związku wyznaniowego, pobierz dokumenty (link obok) – znajdziesz tam oświadczenie wnioskodawcy oraz instrukcję dalszego postępowania.

Oświadczenie należy wysłać na adres:
Dawid Mróz ul. Szczęśliwa 36/9, 53-446 Wrocław
PAMIĘTAJ! Wyślij listem poleconym za potwierdzeniem odbioru!

Zebrano podpisów: