Ze względu na zbliżające się święto Midsommer, wrzucamy link do fragmentu nieregularnika “Poganie”, dotyczącego tradycji skandynawskich.

Jeżeli ktoś z Was chciałby przeczytać cały numer e-zina to wysatrczy napisać do: poganie.nieregularnik@gmail.com

Ten numer poświęcony jest wiosenny i letnim obrzędom oraz pogańskiej seksualności. Teksty pisali również nasi starowiercy.